?

Log in

jeyun's Journal

Name:
Jeyun
Birthdate:
26 April 1995
Location:
Website:


? Jeyun ?
For U너의 빈자리를 빼면 모든 건 제자리에 있는데
가슴이 고장났는지 너를 보낸 걸 실감못해
나의 모든 사랑은 헛된 얘기
나 이렇게 너를 보내 하지만 나에겐 기다림은 시작인걸
떠나가지마 내 사랑아 두 번 다시 널 볼 순 없잖아
내 맘속에 남아있는 그대
떠나가지마 내 사랑아 두 번 다시 널 볼 순 없잖아
어디서든 언제라도 힘들고 지칠 땐 내게로 돌아와 제발
행복해야 해 내 사랑아 그 날까지 영원할 때까지
그대만은 나를 잊고 아낌없이 지우고..

With me
Ngoại trừ khoảnh trống mà cậu để lại
Thì tất cả mọi thứ đều khác hẳn
Trái tim tớ đã tan vỡ thật rồi
Thậm chí còn không hiểu được tại sao tớ lại để cậu ra đi
Tất cả tình cảm của tớ bây giờ đã trở nên vô nghĩa sa
Tớ để cậu ra đi nhưng tớ sẽ bắt đầu những chuỗi ngày đợi chờ
Đừng rời xa tớ tình yêu của tớ, tớ sẽ chẳg thể gặp lại cậu nữa mất
Hình bóng của cậu vẫn in sâu trong trái tim tớ
Đừng rời xa tớ tình yêu của tớ, tớ sẽ chẳg thể gặp lại cậu nữa mất
Dù bất cứ nơi đâu dù bất cứ lúc nào
Khi cậu mệt mỏi xin hãy trở về bên tớ
Cậu phải hạnh phúc đấy tình yêu của tớ
Tớ sẽ đợi đến ngày chúng ta quay trở về bên nhau và mãi mãi ở cạnh nhau
Nếu như cậu không vô thức quên đi và xóa nhòa hình bóng của tớ...


ALWAYS KEEP THE FAITH ? HOPE TO THE END

5 ? BELIEVE IN DONGBANGSHINGI

? BELIEVE IN YOUNGWOONGIE

? BELIEVE IN UKNOWIE

? BELIEVE IN CHOIKHANGIE

? BELIEVE IN XIAHIE

? BELIEVE IN MICKIE


FICKR ? VNS ? YYK ? LITTLE HOMIE ? JEYUN'S INFORMATION

Statistics