?

Log in

No account? Create an account
Jeyun
Recent Entries 
3rd-May-2014 12:04 pm - My tweets
jjpiggie
27th-Feb-2014 12:04 pm - My tweets
jjpiggie
  • Thu, 11:59: Mình vốn dĩ lạnh lùng ~ thế nên các bạn làm gì sau lưng mình mình cũng không quan tâm =]]] nếu cảm thấy k cần thiết thì k quan tâm ấy mà =]]
  • Thu, 12:00: Mình rất ít khi quan tâm chuỵên gì khác ngoài SCM, thế thì làm sao =]]] mình k quan tâm cái quái gì đang xảy ra =]] thế nên mình kemayban :v
  • Thu, 12:01: Giờ mình sống vì tương lai của mình =]]] mình bây giờ cảm thấy chán ghét tất cả lắm rối đấy =]] chỉ còn biết thương bản thân thôi =]]]
7th-Dec-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
5th-Nov-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
4th-Nov-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
3rd-Nov-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
14th-Oct-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
29th-Sep-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
16th-Aug-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
29th-Jul-2013 12:01 pm - My tweets
jjpiggie
This page was loaded Nov 23rd 2017, 10:49 am GMT.